TT-MINI-PROBE

Mini sonda TraceTek jest ekonomicznym rozwiązaniem do niskopunktowego wykrywania nieszczelności

Dokumentacja

Język

Do porównania

Opis

Wykrywa wodę, kwas, substancje żrące i inne ciecze przewodzące z którymi pozostaje w kontakcie. Do stosowania na tacach ociekowych, w zbiornikach ściekowych lub innych ograniczonych przestrzeniach.