URZĄDZENIA SPECJALNE

Nagrzewnice i wymienniki ciepła do procesów technologicznych

Prezentacja

Do porównania
 

Oprócz “tradycyjnych” aparatów grzewczo-wentylacyjnych firma projektuje oraz wykonuje urządzenia specjalne, dostosowane do indywidualnych, często bardzo zróżnicowanych potrzeb klienta.

Parametry techniczne urządzeń specjalnych Tecnoclima

Urządzenia w wykonaniu specjalnym są w stanie zapewnić bardzo wysoką temperaturę nawiewanego powietrza do 600°C, posiadają wysoki spręż dyspozycyjny nawet 55000 Pa, dużą wydajność powietrza, nawet 150000 Nm3/h, odznaczają się wysoką sprawnością energetyczną, mają modulowaną pracę palników i wentylatorów, mogą pracować w niskich temperaturach, etc.

Parametry te podyktowane są często specyficznymi wymogami procesów technologicznych dla, których są tworzone, bądź też ekstremalnymi warunkami pracy, jak w przypadku ogrzewania powietrza w kopalniach diamentów na Syberii.

 

Przykład niektórych parametrów urządzeń w wykonaniu specjalnym:

  • 108 % : sprawność
  • 2500 kW : moc cieplna
  • 55000 Pa: spręż dyspozycyjny
  • 150000 Nm3/h : wydajność powietrza
  • 600°C : temperatura nawiewanego powietrza
  • – 55°C : temperatura powietrza zewnętrznego
 Prześlij do nas wymagane parametry –  przygotujemy stosowną ofertę!

Tecnoclima specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji urządzeń grzewczych “szytych na miarę” wg życzenia i potrzeb klienta z wykorzystaniem własnego know-how w  technice  powietrznej.

Urządzenia wytwarzające powietrze o wysokiej temperaturze dla potrzeb procesów technologicznych, wyposażone w wymiennik ciepła pracujący w trybie modulacji mocy Urządzenia klimatyzacyjne, wyposażone w kondensacyjny wymiennik ciepła z palnikiem modulowanym i specjalnym wymiennikiem zasilanym wodą ze źródła o niskiej temperaturze Urządzenie klimatyzacyjne z ogrzewaniem chłodzeniem powietrza czerpanego w 100% z zewnątrz (bez recyrkulacji), wyposażone w kondensacyjny wymiennik ciepła, palniki modulowane oraz specjalne sprężarki w module chłodzącym.
Urządzenie wentylacyjne, pracujące na powietrzu zewnętrznym o bardzo niskiej temperaturze otoczenia wyposażone w kondensacyjny wymiennik ciepła z palnikiem modulowanym, duża wydajność powietrza. Przeznaczenie: instalacje wymagające bardzo wysokiego sprężu dyspozycyjnego Moduł grzewczy z wymiennikiem przystosowanym do ogrzewania dużych ilości powietrza o niskiej temperaturze wejściowej, zaprojektowany w celu podgrzewania powietrza dostarczanego do kopalni(140000 Nm3/h i -55°C) Urządzenie dla procesów suszenia, wymiennik ciepła i sekcja nawiewna przystosowane do powietrza o wysokiej temperaturze (350°C)
Wymiennik ciepła do wytwarzania powietrza o wysokiej temperaturze dla procesów technologicznych, wymagających bardzo wysokiego sprężu dyspozycyjnego (1 600 Pa) Wymiennik ciepła do wytwarzania powietrza o wysokiej temperaturze dla procesów piekarniczych oraz suszarni przemysłowych Urządzenie z wymiennikiem ciepła do wytwarzania powietrza o wysokiej temperaturze dla procesów suszenia (temp. 600°C)
Nagrzewnica  z wymiennikiem ciepła do wytwarzania powietrza o bardzo wysokiej temperaturze i dająca wysoki spręż dyspozycyjny zastosowanie: procesy technologiczne w przemyśle stoczniowym
(120 000 Nm3/h, 200°C, 1 500 Pa)
Aparat grzewczo-wentylacyjny z nawiewem dolnym stosowany w szklarniach i tunelach foliowych – rozprowadzenie ogrzanego powietrza specjalnymi kanałami bezpośrednio w strefie wzrostu roślin Urządzenie klimatyzacyjne o wysokiej sprawności energetycznej, precyzyjnie kontroluje i utrzymuje parametry ogrzewanego lub chłodzonego powietrza zastosowanie: hale o dużej kubaturze np. w przemyśle motoryzacyjnym, np. wyprodukowane dla Ferrari