Jak rozumieć pojęcie wydajność chłodnicza ?

Ilość chłodu generowanego przez urządzenie chłodnicze.