Oszczędne i ekologiczne, kondensacyjne nagrzewnice gazowe Tecnoclima

PMX zgodność ErP 2021

W związku ze znaczącym stopniem zużycia urządzeń grzewczych w trakcie ich wieloletniej eksploatacji, wpływającym na zwiększoną konsumpcję gazu, proponujemy modernizację istniejących systemów na nowoczesne nagrzewnice kondensacyjne Tecnoclima o wysokiej sprawności, pozwalające na obniżenie zużycia gazu.

Wychodząc także naprzeciw nowym wymaganiom dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, zgodnie z obowiązującym drugim etapem (Tier2) rozporządzenia UE 2016/2281 w zakresie sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń, oferujemy Inwestorom nowoczesne urządzenia kondensacyjne spełniające wyśrubowane normy emisji CO i NOx (klasa 5).

Kondensacyjne, wysokosprawne nagrzewnice Tecnoclima spełniają obecne wymagania dyrektywy ErP 2021 obowiązujące od 01.01.2021, a także posiadają aktualny certyfikat CE (GAR) zgodny z wymogami rozporządzenia UE 2016/426.

PMX

CMX

Nagrzewnica PMX
Tecnoclima CMX
Zgodność z ErP 2021

ENERGY